Pořadatelské služby a zabezpečení akce - festival Rock for People

Rock for People je hudební festival, kdy se letos konal již 21. ročník. V rámci festivalu letos vystoupilo na 8 pódiích celkem 170 interpretů a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí.

Festival se pořádá v Festival parku v blízkosti královéhradeckého letiště. Prostor areálu je kapacitně omezen na maximálně 35.000 návštěvníků. Tato kapacita je zejména z důvodu zachování návštěvnicky přijatelného prostoru. Uvnitř areálu jsou zábranami a oplocením vymezeny plochy nepřístupné veřejnosti, které slouží jako zázemí pro účinkující a realizační tým.

Bezpečnostní pracovníci společnosti D.I.SEVEN zajišťují bezpečnost návštěvníků, pořadatelů a účinkujících:

  • provádějí kontrolu oprávněnosti vstupu a to jak do areálu, tak i do definovaných prostor a jednotlivých zón,
  • kontrolu vnášených předmětů
  • kontrolu oprávněnosti vjezdu vozidel, atd.
  • ostraha majetku, techniky a vybavení jak účinkujících tak i pořadatele akce
  • požární prevenci
  • v případě potřeby evakuaci návštěvníků

Vlastní realizaci předchází přípravná část, kdy jsou nejprve vydefinována možná rizika, ke kterým jsou přijímána adekvátní opatření vedoucí k jejich snížení. Dále jsou na základě zkušeností, požadavků organizátora, ale i na základě požadavků účinkujících a dle legislativních požadavků nastaveny bezpečnostní opatření a stanoven režim ostrahy.

Součástí realizace je i komunikace a spolupráce s Městkou policií, Policií ČR, zdravotní službou a hasiči.

Rock for People
Rock for People