Pořadatelské služby na MFF Karlovy Vary

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN, a.s. poskytuje kompletní bezpečnostní služby organizátorům nejrůznějších kulturních akcí. Tyto služby je Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN, a.s. schopna zajistit jak samostatně, tak i v součinnosti s dalšími subjekty. Jednou z největších kulturních akcí, kde se D.I.SEVEN, a.s. podílí na zabezpečení pořadatelské služby je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Na této největší kulturní akci se D.I.SEVEN, a.s. podílí svými službami již od roku 2004. Do současné doby má D.I.SEVEN, a.s. za sebou tedy již několik ročníků MFF KV.

Profesionální zabezpečení akce od agentury D.I.SEVEN, a.s.

Úkolem D.I.SEVEN, a.s. na MFF KV je zabezpečit bezpečnostní a zároveň pořadatelskou službu, která má za cíl kontrolu a případné zabránění vjezdu a výjezdu vozidel do určených prostor, kontrolu osob před vpuštěním do určených prostor, kontrolu chování osob v určeném prostoru, jež má za cíl zamezit výtržnictví, fyzickému násilí nebo poškozování majetku ostatních návštěvníků či vybavení a techniky organizátorů MFF KV.

Organizace takové velké společenské události, jakou MFF KV bezesporu je, není jednoduchou záležitostí. D.I.SEVEN, a.s. na přípravě každého ročníků MFF KV pracuje již několik měsíců dopředu. Pro bezproblémový chod takové akce je zapotřebí pečlivého naplánování a příprava všech možných variant při změnách na které musí být Bezpečnostní služba při takové akci připravena. Toto vše, spolu s kvalitními a proškolenými lidmi je zárukou dobře odvedené práce a zárukou spokojenosti návštěvníků akce a posléze také spokojenosti zadavatele o čem svědčí každým rokem dobrá reference pro D.I.SEVEN,a.s. od zadavatele MFF KV.

Písemná reference a vyjadření o službách společnosti D.I.SEVEN, a.s. od ředitele festivalu Jiřího Bartošky zde.